News & Activities Home > News & Activities


ขอเชิญชวนคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราดีทำด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดศรีนครินทรวรารามเมืองเกรทเซนบาค ในวันที่ 17 เมษายน 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (หากมี) หรือ เสื้อเหลือง