คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ/ Protection of Thai Nationals Abroad Home > คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ/ Protection of Thai Nationals Abroad

คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

 

คนไทยผู้ตกทุกข์ที่อยู่ในต่างประเทศ

สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ตนตกทุกข์อยู่ อาทิ ในกรณี

สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือลิกเตนสไตน์ หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนอกเวลาราชการ กรุณาคลิกที่นี่

 

สำหรับญาติของคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 

สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล (เบอร์โทร 02 575 047 ถึง 49) ในกรณี

ได้ที่ http://www.consular.go.th/main/th/services/1308/19863

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม