บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น Home > บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเขตเลือกตั้งของท่านได้

เพียงระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่นี่