News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมงาน Street Parade Zürich Boum Boum au Lac ณ โรงแรม Baur Au Lac นครซูริก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565

                              เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รับเชิญในฐานะ special guest ให้เข้าร่วมจัดซุ้มนำเสนออาหารไทยประเภท vegan และมังสวิรัติ ในงาน Street Parade Zürich Boum Boum au Lac จัดขึ้นที่โรงแรม Baur Au Lac นครซูริก ซึ่งถือเป็นการต่อยอดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารไทยจากการจัดงาน Thailand Days – Vegan, Vegetarian and Future Food @ Globus ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นร่วมกับห้างสรรพสินค้า Globus ระหว่างวันที่ 11 – 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยทางโรงแรมฯ เล็งเห็นว่า อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวสวิส อีกทั้งอาหารประเภท vegan และมังสวิรัติ ก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ภายในงานทีมแม่ครัวจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนออาหารไทยมังสวิรัติ 3 รายการ ได้แก่ มัสมั่นเต้าหู้ ทอดมันข้าวโพด และกระทงทองมังสวิรัติ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ และแขกของโรงแรมฯ ประมาณ 1,000 คน ได้ลิ้มรส โดยต่างชื่นชมในรสชาติตลอดจนแสดงความสนใจในอาหาร และการตกแต่งเต็นท์อาหารแบบไทยด้วยผักผลไม้แกะสลัก

 

 

  

 

 

* * * * * * * * * *