News & Activities Home > News & Activities


งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 

                    เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 23 ณ บริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ร้านสปาและนวดแผนไทย ตลอดจนบูธให้ข้อมูลของทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ (BOI) และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนรวมกว่า 60 ร้าน/บูธ ในงานยังมีการจับสลากชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และรางวัลห้องพักโรงแรมที่ประเทศไทยซึ่งสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย

                    งานเทศกาลไทยที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลสำคัญประจำปีของกรุงเบิร์นและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นที่รอคอยของหลาย ๆ คน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2541 ตามดำริของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นในขณะนั้น) โดยในปีนี้ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคหลังโควิด (Post-COVID) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ “Eco-friendly, Food-Fit-Fun” เป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน และเน้นการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของอาหารและวัฒนธรรมไทยจากภาคต่าง ๆ มีการจัดซุ้มสาธิตการทำขนมเบื้อง การแกะสลักผักผลไม้ การสานปลาตะเพียน และกิจกรรมสำหรับเด็ก รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและมวยไทยจากสมาคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและค่ายมวยไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในสวิตฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดบอร์ดให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สวิตฯ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2564 และการประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2022 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้

                    ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ร่วมกับนาย Heinrich Schellenberg อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสวิส และนาง Birthe Lehmann-Büttner รองครูใหญ่โรงเรียน Gymnasium Lerbermatt ซึ่งได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลไทยมาโดยตลอด ตัดริบบิ้นเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23 โดยมีเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาและคู่สมรส คณะทูตประจำกรุงเบิร์นและคู่สมรสหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็ก มาเลเซีย เป็นต้น กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครซูริกและเมืองบาเซิล ตลอดจนทีมประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย งานเทศกาลไทยยังเป็นเสมือนจุดนัดพบของทั้งชาวสวิส ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสองวันรวมกว่า 15,000 คน ซึ่งต่างได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทำให้มีความนิยมชมชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ซึ่งน่าจะนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศไทยและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

The 23rd Thai Festival at the Royal Thai Embassy, Bern

                    The Royal Thai Embassy in Bern organized the 23rd Thai Festival during 9 - 10 July 2022 at the Embassy compound and its adjacent areas to showcase and promote multi-faceted aspects of Thailand. There were more than 60 booths offering authentic Thai cuisine, food, beverages, fruits, Thai products as well as Thai Spa and traditional Nuad Thai (Thai massage). Information booths from Team Thailand, which included Thai Trade Centre, Office of Board of Investment (BOI) and Office of Tourism Authority of Thailand (TAT) in Frankfurt together with Thai Airways International Co.Ltd., were also presented and open for any enquiries. There was also lucky draw! to win the prizes for two round-trip Zürich-Bangkok air tickets sponsoring by Thai Airways International and three of two-night hotel accommodations in Thailand sponsoring by Tourism Authority of Thailand.

 

                    The Thai Festival by the Royal Thai Embassy has long been one of important annual events for local communities in Bern and nearby, who had been waiting for the event to take place. The festival was first organized in 1998, by then Ambassador Don Pramudwinai, who is now the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand. This year, bearing in mind of the economic and social recovery as well as sustainable development after the COVID-19 pandemic, the Embassy emphasized on “Eco-friendly, Food-Fit-Fun” as the theme of the 23rd Thai Festival. A variety but uniqueness of Thai food and culture, ranging from cuisine from different regions of Thailand, children’s activities, workshops and demonstrations for people of all ages, were presented at the festival. Thai crispy pancake, vegetable and fruit carving, Thai fish-shaped ornament making were demonstrated and welcomed passers-by to try. In addition, an information board on the relationship between Thailand and Switzerland in commemoration of the 90th year anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries and the overview about Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2022, of which Thailand is the host economy this year, was also on display.

                    On 9th July 2022, H.E. Mr. Chittipat Tongprasroeth, Ambassador of Thailand to Switzerland, presided over the opening ceremony of the 23rd Thai Festival, joining by Mr. Heinrich Schellenberg, Head of Asia Pacific Division, Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, and Mrs. Birthe Lehmann-Büttner, Vice Rector of the Gymnasium Lerbermatt, which has lent the Embassy its areas in organizing the festival all these years. Ambassador and Permanent Representative of Thailand to the UN in Geneva, members of diplomatic corps and spouses, for example from Embassy of China, India, Viet Nam, South Korea, Czech Republic and Malaysia, Thai Honorary Consuls-General in Zürich and in Basel, and members of Team Thailand were also invited to attend the opening ceremony. Thai festival was like a meeting point to many people. Over 15,000 Swiss, Thais and foreigners who resided in Switzerland, visited the two-day event, where they had fun while learning about Thailand, its arts, culture, and Thainess. We hope that the event would make our guests fond of and feel good about Thailand, which could bring more tourists back to our country as well as strengthen our cooperation in other fields further.

 

* * * * * * * * * *