News & Activities Home > News & Activities


จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโซนร้อน“ซินลากู”

จากสถานการณ์พายุโซนร้อน“ซินลากู” (SINLAKU) ที่พัดถล่ม 66 จังหวัดและส่งผลกระทบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก มาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือและคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีที่สุดนั้น จิตอาสาพระราชทาน-กองทัพบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดอุทกภัย จัดกำลังพล 1,600 นายและยุทโธปกรณ์ อาทิ รถยนต์บรรทุก 65 คัน และเรือท้องแบน ที่ประจำหน่วยมีอยู่มาประยุกต์ใช้เข้าช่วยเหลือประชาชน ทั้งการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง แจกจ่ายถุงยังชีพ โดยในช่วงกลางคืนได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ด้านโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักษ์ ได้จัดรถพยาบาลและชุดหมอเดินเท้าเข้ารักษาประชาชน

   
 

นอกจากนี้ หน่วยจิตอาสาพระราชทาน ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 28 ที่จัดรถครัวสนามเข้าร่วม และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งล่าสุดพบว่า สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ยังดำเนินการต่อไป 

         ​

ที่มา: https://www.facebook.com/royaljitarsa

***************************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
7 สิงหาคม 2563