News & Activities Home > News & Activities


หนังสือ e-Book “พสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19”

ร่วมคลิกเพื่อเปิดอ่านเรื่องราวความประทับใจจาก [e-Book] หนังสือ “พสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19” ได้ตามด้านล่างนี้ หรือ คลิกที่นี่ 
 

4.Page 1-4 บทนำ

*********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
23 กรกฎาคม 2563