News & Activities Home > News & Activities


การบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชุมชนไทย ในสมาพันธรัฐสวิส เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยคณะผู้แทนจากสำนักอัยการสูงสุด ภายใต้หัวข้อ กฎหมายสัญชาติ การเกณฑ์ทหาร กฎหมายครอบครัว การถือครองที่ดินในประเทศไทย และกฎหมายมรดก ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 โปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศ ด้านล่าง