News & Activities Home > News & Activities


ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงเบิร์น ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค (แผนที่)

 

เวลา กิจกรรม
๑๐.๐๐ น.     -    ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๑๐.๓๐ น.                        
    -     นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    -     เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล) 
    -     ประธานสงฆ์ให้ศีล
    -     พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  
    -      ถวายภัตตาหารเพลแด่พระ
    -      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
    -      ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
    -      กรวดน้ำและรับพร
    -      รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๓.๐๐ น.          -     เสร็จพิธี

การแต่งกาย          
-   สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ
    สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ หรือ ชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ
 
(คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ)