News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 22 (ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 22 (ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562) 
ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ทาง https://goo.gl/RhnVpC และส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ทางอีเมล์ events.thaiemb@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น