News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีสมโภชวัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ ครบ 19 ปี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชการก่อตั้งวัดพุทธวิหารครบ 19 ปี ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ รัฐโลซาน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากไทยและประเทศต่าง ๆ ในยุโรปรวม 19 รูป และชุมชนไทยกว่า 100 คน เข้าร่วม

 

 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนไทยถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม รวมถึงรับชมการแสดงศิลปะรำไทยโดยนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของวัดพุทธวิหารฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะชุมชนไทยในพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

 

    

วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรูปแบบของ “สมาคมพุทธธรรม” โดยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่า “วัดไทยกรุงเจนีวา” ก่อนที่จะย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่เมืองเอชาลองส์ เมื่อปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

อ่านข้อมูลวัดไทยในสวิตเซอร์แลนด์ คลิกที่นี่ 

 

****************************************

อาทิตย์ สามพายวรกิจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

26 กุมภาพันธ์ 2562