News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Bellevue Palace วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Bellevue Palace กรุงเบิร์น โดยมีนาง Roberta Pantani สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสวิตเชอร์แลนด์-ไทย ได้เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสวิส อาทิ เอกอัครราชทูต Mauro Reina อธิบดีกรมพิธีการทูต นาย Stephan Klötzli รักษาการอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก และหน่วยงานสวิสที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตประจำสมาพันธรัฐสวิส นาย Thomas Burckhardt กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองบาเซิล นาย Markus Albert Frey กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครซูริก นาย Armand Jost กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครเจนีวา ภาคเอกชนสวิส Friends of Thailand นักธุรกิจและผู้แทนสมาคมและชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน