News & Activities Home > News & Activities


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ล่าม