News & Activities Home > News & Activities


นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้เป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดไทยติชิโน่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้เป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดไทยติชิโน่ จัดโดยสมาคมชาวพุทธไทย-สวิส รัฐติชิโน่และวัดไทยติชิโน่ โดยในงานมีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อาทิ การทำบุญตักบาตร การเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ การฟังปาฐกถาธรรมโดยพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม การแห่ผ้าป่าสามัคคี การสรงน้ำพระและผู้อาวุโส การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการแสดงบนเวทีต่างๆ ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน