News & Activities Home > News & Activities


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค สมาพันธรัฐสวิส โดย น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อุปทูตฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี และพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนาย Thomas Burckhardt กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองบาเซิล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิส และครอบครัว เข้าร่วมพิธีจำนวนรวมกว่า 300 คน