News & Activities Home > News & Activities


พิธีตักบาตรเทโวโรหนะและทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

ชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และครอบครัวเข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะและทำบุญเนื่องในโอกาสวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค โดยมี น.ส. ใจไทย อุปการนิติเกษตร อุปทูต เป็นประธานในพิธี