News & Activities Home > News & Activities


พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รอบที่ 1 ครั้ง 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบที่ 1 สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 20 กันยายน 2560 ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีนครินทรวราราม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานฯ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ