News & Activities Home > News & Activities


วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารที่ทำการฯ

นอกจากนี้ ที่วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซ่นบาค ( Wat Srinagarindravararam ) พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนคริทรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในพิธีมีการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๙๐ คน

ในโอกาสข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดเตรียมสมุดสำหรับประชาชนชาวไทยและญาติมิตร ร่วมลงนามถวายพระพร จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐